• Syksyllä 2015 syysrukiin kylvöala oli 26 300 hehtaaria.  Ala on kymmenesosan pienempi kuin kasvukauden 2015 viljelyala. Syysrukiin kylvöala on kuitenkin viidenneksen suurempi kuin keskimääräinen viljelyala viimeisen viiden vuoden aikana.
  • Syysvehnän kylvöala oli 38 000 hehtaaria. Ala on kymmenesosan pienempi kuin kasvukauden 2015 viljelyala.
  • Syysrypsiä ja -rapsia kylvettiin yhteensä 2 700 hehtaaria. Ala on viidenneksen pienempi kuin kasvukauden 2015 viljelyala.
  • Sekä syysrukiin että -vehnän suorakylvöalan osuus oli pienin tilastoidun 13 vuoden aikana. Syysrukiilla osuus oli 12 % (3 200 ha) ja syysvehnällä 16 % (6 000 ha).
  • Luomusyysruista kylvettiin 5 500 hehtaaria, joka on noin 20 % koko syyrukiin kylvöalasta.  Luomusyysvehnää kylvettiin 1 700 hehtaaria, joka on noin 5 % koko syyvehnän kylvöalasta.

    Kylvöalat perustuvat satotutkimuksen 6 600 maatilan tietoihin. Syysrypsin ja -rapsin kylvöala kysyttiin tutkimuksessa ensimmäistä kertaa. Viljelyalat tarkentuvat toukokuussa 2016, kun tukihakemusten kasvikohtaiset viljelyalat ovat käytettävissä.