Vuoden 2015 alussa toimintansa aloittava Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa jatkossa Suomen ruoka- ja luonnonvaratilastoinnista. Uusi tutkimuslaitos tuottaa tutkimustiedon lisäksi Suomen viralliset tilastot omalta toimialaltaan.

Laajan tutkimustehtävänsä ohella Luonnonvarakeskus on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta.  Fuusioituneiden organisaatioiden tilastoalueet eli Tiken maataloustilastot, Metlan metsätilastot ja RKTL:n kala- ja riistatalouden tilastot yhdistyvät ruoka- ja luonnonvaratilastoiksi, joiden tuotannosta Luonnonvarakeskus vastaa.

- Uudessa laitoksessa ruoka- ja luonnonvaratalouden tietovarannot ovat aiempaa paremmin luonnonvara-alasta kiinnostuneiden käytössä, kertoo tilastotoimen yhdistämistä vastannut tilastojohtaja Johanna Laiho-Kauranne Tikestä.

Suunnitteilla on muun muassa ruoka- ja luonnonvaratilastojen yhteinen verkkopalvelu ja mahdollisimman tiivis yhteistyö Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden kanssa.

Suuri osa ruoka- ja luonnonvaratilastoista kuuluu Suomen virallisten tilastojen (SVT) kokonaisuuteen. SVT-tilastojen tuottajana Luonnonvarakeskus takaa tilastojen jatkuvuuden ja sitoutuu tilastotuotannossaan virallisen tilaston tuottajien yhteisiin laatukriteereihin sekä Euroopan tilastojärjestelmän laatukriteerien noudattamiseen.

Luonnonvarakeskuksen toiminnasta säädetään laissa ruoka- ja luonnonvaratilastoista (562/2014) ja tilastolaissa (280/2004). Laeissa säädetään muun muassa tiedonluovuttajien tiedonantovelvollisuudesta, tietojen käsittelystä ja tilastojen laadusta sekä saatavuudesta.

Luke on Suomen toiseksi suurin tutkimusorganisaatio

Luonnonvarakeskuksesta tulee Suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan sekä hyvinvoinnin ja maaseudun elinvoimaisuuden edistäminen.

Luonnonvarakeskukseen fuusioituivat vuodenvaihteessa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimuslaitokset eli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalvelut.

Lisätietoja antaa

Tiken tilastojohtaja Johanna Laiho-Kauranne
puh. 040 557 3166
johanna.laiho-kauranne@mmmtike.fi (31.12.2014 asti)
johanna.laiho-kauranne@luke.fi (1.1.2015 alkaen)