• Suomessa oli 50 999 maatalous- ja puutarhayritystä vuonna 2015. Tilojen määrä väheni noin 1 800 kappaletta vuodesta 2014.
  • Tiloilla oli keskimäärin käytössä olevaa maatalousmaata 44 hehtaaria.
  • Tilojen keskikoko on lisääntynyt vuodessa puolellatoista hehtaarilla.
  • Viljelijöiden keski-ikä yksityishenkilöiden omistamilla tiloilla oli 50,8 vuotta.
  • Noin 86 prosenttia tiloista oli perheviljelmiä ja kahdeksan prosenttia maatalousyhtymiä, perikuntia oli vajaat kolme prosenttia ja osakeyhtiöitä oli alle kaksi prosenttia.
  • Yksityishenkilöiden omistamilla tiloilla neljännes viljelijöistä oli alle 43 vuotta ja neljännes yli 59 vuotta. Puolet viljelijöistä oli 43 ja 59 vuoden välillä.