Tulossa olevat metsätilastot

Kantorahatulot 2015
01.07.2016
Hakkuukertymä ja puuston poistuma alueittain 2015
01.07.2016
Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, toukokuu 2016
05.07.2016
Metsien suojelualueet 1.1.2016
07.07.2016

Teollisuuspuun hakkuut lisääntyivät vuonna 2015 (10.6.2016)

Metsähakkeen käyttö supistui 2015 (27.5.2016)