Pellolta pöytään -julkaisu kokoaa yhteen Suomen elintarvikeketjun tilastoja elintarviketurvallisuuden näkökulmasta. Hyvin toimiva elintarvikeketju tuottaa kuluttajille turvallista ruokaa säilyttäen luottamuksen koko ruokaketjua kohtaan. Elintarvikeketjun valvonta on olennainen osa ruokaketjua.

Kokoomajulkaisuun kerätyt tiedot on esitetty julkaisussa tekstien, kuvioiden, karttojen ja tilastotaulukoiden avulla. Julkaisu toimii oivallisena ensimmäisenä tietolähteenä haettaessa tietoa elintarvikeketjusta. Tarkemmat tiedot löytyvät julkaisussa mainituista alkuperäisistä lähteistä.