Puukaupan viikkoseuranta perustuu Metsäteollisuus ry:n viikoittain keräämiin tietoihin. Viikkoseurannassa esitetään alueittaiset kantohinnat, hankintahinnat ja puukauppamäärät.

21.1.2016 Pystykauppojen hakkuutavoittaisuusjaottelu on palautettu teollisuuspuun Metsäteollisuus ry:n puukaupan viikkoseurannan aikasarjoihin.

Tilastossa käytetyt alueluokitukset