• Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2015 kaikkiaan 18,3 miljoonaa kiintokuutiometriä (34,9 terawattituntia), mikä oli 2 prosenttia edellisvuotta vähemmän.
  •  Merkittävin laitosten käyttämä puupolttoaine oli metsähake, jonka käyttö supistui vuotta aiemmasta 3 prosenttia 7,3 miljoonaan kuutiometriin. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa metsähaketta kului 4,8 miljoonaa kuutiometriä (–9 % edellisvuodesta) ja lämmöntuotannossa 2,5 miljoonaa kuutiometriä (+12 %). Yhdessä pientaloissa poltetun metsähakkeen kanssa (0,7 milj. m³) metsähakkeen kokonaiskäyttö ylsi 8,0 miljoonaan kuutiometriin (–2 % edellisvuodesta).
  •  Yli puolet eli 3,9 miljoonaa kuutiometriä laitosten kuluttamasta metsähakkeesta valmistettiin pienpuusta eli karsitusta ja karsimattomasta rangasta. Seuraavaksi eniten – 2,4 miljoonaa kuutiometriä – käytettiin hakkuutähteitä. Kantoja metsähakkeen raaka-aineena kului 0,8 miljoonaa kuutiometriä.
  •  Metsäteollisuuden sivutuotepuuta laitoksissa kului prosentin vähemmän kuin edellisvuonna, yhteensä 10,1 miljoonaa kuutiometriä. Eniten poltettiin kuorta, joka kattoi sivutuotepuusta lähes 70 prosenttia eli 6,9 miljoonaa kuutiometriä. Suhteellisesti eniten eri puupolttoaineista supistui kierrätyspuun käyttö (–11 %).
  •  Kiinteiden puupolttoaineiden kulutus oli suurinta Keski-Suomen maakunnan alueella, jossa myös metsähaketta paloi eniten. Metsäteollisuuden sivutuotepuuta poltettiin eniten Etelä-Karjalassa.