• Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2015 kaikkiaan 18,3 miljoonaa kiintokuutiometriä (–2 % edellisvuodesta).
  •  Merkittävin laitosten käyttämä puupolttoaine oli metsähake, jonka käyttö supistui edellisvuodesta kolme prosenttia 7,4 miljoonaan kuutiometriin. Yhdessä pientaloissa poltetun metsähakkeen kanssa (0,7 milj. m³) kokonaiskäyttö ylsi 8,0 miljoonaan kuutiometriin (–2 % edellisvuodesta).
  •  Metsäteollisuuden sivutuotepuuta – 10,1 miljoonaa kuutiometriä – laitoksissa kului lähes saman verran kuin edellisvuonna. Eniten poltettiin kuorta, joka kattoi sivutuotepuusta liki 70 prosenttia eli 6,9 miljoonaa kuutiometriä.
  •  Suhteellisesti eniten eri puupolttoaineista supistuivat sekä kierrätyspuun että puupellettien ja -brikettien käyttö (–12 %).