Lukes statistiktjänster

Lukes statistik skapar en grund för bioekonomins tillväxt och digitaliseringen.
Vi producerar statistik över livsmedel och naturresurser till stöd för hållbart beslutsfattande!

Kommande statistikpublikationer

Lantbruksprodukternas producentpriser (spannmål och potatis), 8/2016
30.09.2016
Köttproduktion 8/2016 (preliminär)
30.09.2016
Skogsindustrins utrikeshandel landsvis 2015
03.10.2016
Industrivirkets avverkningar och arbetskraft 8/2016
05.10.2016

Pågående elektroniska datainsamlingar

27.09.2016 - 02.11.2016
27.09.2016 - 02.11.2016
27.09.2016 - 23.10.2016

Sammanlagt 12 procent av skogsarealen är skyddad (15.9.2016)

Naturresursinstitutets e-årsbok samlar mat- och naturresursstatistiken inom samma pärmar (5.9.2016)