Lukes statistiktjänster

Lukes statistik skapar en grund för bioekonomins tillväxt och digitaliseringen.
Vi producerar statistik över livsmedel och naturresurser till stöd för hållbart beslutsfattande!

Kommande statistikpublikationer

Virkeshandeln i privatskogarna, 9/ 2016
27.10.2016
Lantbruksprodukternas producentpriser (spannmål och potatis), 9/2015
31.10.2016
Köttproduktion 9/2016 (preliminär)
31.10.2016
Fiskkonsumtion 2015
01.11.2016

Pågående elektroniska datainsamlingar

27.09.2016 - 02.11.2016
27.09.2016 - 02.11.2016

Produktionen av fryst strömming minskade (13.10.2016)

Heltäckande information om arrendepriser på åkermark på kommande (29.9.2016)