Lukes statistiktjänster

Lukes statistik skapar en grund för bioekonomins tillväxt och digitaliseringen.
Vi producerar statistik över livsmedel och naturresurser till stöd för hållbart beslutsfattande!

Kommande statistikpublikationer

Mjölk- och mjölkproduktstatistik 7/2016 (preliminär)
25.08.2016
Lantbruksprodukternas producentpriser (mjölk, kött och ägg), 7/2016
25.08.2016
Skördeuppskattning 2016, situationen 22.8.
26.08.2016
Virkeshandeln i privatskogarna, 7/ 2016
26.08.2016

Småviltsbytet 2015 mindre än tidigare år (11.8.2016)

Rekordmängd spannmål i lager (10.8.2016)