• En tredjedel av Finlands 64 000 gårdsbruk och trädgårdsföretag utövar annan företagsverksamhet vid sidan av jordbruket och trädgårdsodlingen.
  • På inemot 90 procent av gårdarna anknyter den andra företagsverksamheten till gården.
  • Flerbranschgårdarna är vanligast i städer och i närheten av städer samt på glesbygden
  • I Lappland och i Nyland är nästan två av fem gårdar flerbranschgårdar.
  • Bland växtodlingsgårdarna finns det fler flerbranschgårdar än bland husdjursgårdarna.
  • 22 600 medlemmar i jordbrukarfamiljer arbetar inom annan företagsverksamhet som ansluter till gården.
  • Den övriga företagsverksamheten sysselsätter 9 100 anställda.
  • På cirka 40 procent av flerbranschgårdarna är den andra företagsverksamhetens omsättning mindre än 10 000 euro om året.
  • Merparten av flerbranschgårdarna producerar tjänster, som entreprenad eller turisttjänster.

    Digital publikation