• Det producerades 36 milj. kilo ägg under perioden januari-juni, vilket är 3 % större än under motsvarande period föregående år.
  • Mängden ägg som producerats i golvhönshus minskade (-2 %) medan mängden ägg som producerats i inredda burar (+3 %) och i ekologiska hönsgårdar (+8 %) ökade.
  • Av A-klassäggen producerades 64 % i inredda burar, 31 % i golvhönshus och 5 % i ekologiska hönsgårdar.