Näst minsta spannmålsskörden på 2000-talet - 3,5 miljarder kilo
Skörden av vete (810 miljoner kilo) minskade med ca 18 %
Skörden av korn (1,6 miljarder kilo) var i nivå med fjolåret

Rågskörden (86 milj.kg) minskade med 20 % - den fjärde största på 2000-talet
Potatisskörden (578 milj. kg) ökade med 9 % i fjol

Den slutliga skördestatistiken och statistiken över den ekologiska skörden publiceras 23.2.2017