• År 2014 översteg veteskörden för första gången en miljard kilo, och den var en aning större än havreskörden på 1,1 miljarder kilo. Veteskördens kvalitet låg dock inte på samma nivå som föregående år.
  • Totalskörden för spannmål – 4,1 miljarder kilo – ökade med 2 procent från 2013. Hälften av spannmålsskörden består av korn – 1,9 miljarder kilo, mellan rågskörden blev 75 miljoner kilo.
  • Den totala rybsproduktionen minskade till cirka 33 miljoner kilo. Den totala rapsproduktionen ökade till 29 miljoner kilo.
  • Skördenivån (46 t/ha) av sockerbetor var högre än normalt. Skörden ökade till cirka 626 miljoner kilo.

Pressmeddelande.

Digital publikation om växtproduktion (på finska)