• Antalet trädgårdsföretag var 3 613 år 2015. En ökning med 70 jämfört med året innan (+2 %). Förändringen i statistikföringsmetoden visade sig som en liten ökning av antalet företag.
  • Frilandsproduktionsarealen var 16 628 hektar (+4 %) och växthusarealen 392 hektar (+1 %).
  • Sett till odlingsareal var ärta (3 060 ha), morot (1 652 ha) och matlök (1 150 ha) de viktigaste frilandsgrönsakerna.
  • Grönsaksskörden från friland uppgick till 166 miljoner kilo, varav morot stod för 64 miljoner kilo.
  • Bär producerades i rekordmängden 17 miljoner kilo på en areal av 5 834 hektar. Jordgubbens andel var 14 miljoner kilo och 3 384 hektar.
  • Totalt producerades 83 miljoner kilo växthusgrönsaker, varav andelen tomat uppgick till 38 miljoner kilo och gurka till 40 miljoner kilo.
  • Specialtomater producerades 3,8 miljoner kilo, deras andel utgjorde 10 procent av hela tomatproduktionen.
  • Produktionen av krukgrönsaker slog nytt rekord med 112 miljoner krukor. Uppgången i produktionen av kruksallad bröts och stannade på 82 miljoner krukor, men andelen övriga ökade till 13 miljoner krukor.   
  •  Prydnadsväxter odlades i växthus på en areal av 123 hektar.