• Den totala energiförbrukningen i växthusföretagen var 1 587 gigawattimmar (GWh).
 • Den totala energiförbrukningen minskade (-7 %), men elförbrukningen ökade (+14 %) jämfört med 2011
 • El förbrukades mest, 547 GWh. El gick åt framför allt till växthusens belysning.
 • För uppvärmningen användes mest lätt brännolja, men brännflis ökade i popularitet. Brännflis användes av nästan 70 procent av de företag som besvarade enkäten.
 • Brännflis (281 GWh) steg till det viktigaste uppvärmningsbränslet, däremot sjönk användningen av tung brännolja till 92 GWh (–67 procent)
 • Inhemsk trä- och torvbaserad energ (inklusive åkerenergi) täckte 40 procent av växthusens totala energiförbrukning och 60 procent av produktionen av uppvärmningsenergi.
 • År 2014 fanns 3 543 trädgårdsföretag. Minskningen från året var 316 st. (–8 %)
 • Odlingsarealen på friland var 16 052 hektar (+2%) och odlingsarealen i växthus var 388 hektar (–1 %).
 • De arealmässigt viktigaste frilandsgrönsakerna var trädgårdsärt (3 060 ha), morot (1 652 ha) och matlök (1 150 ha).
 • Skörden av frilandsgrönsaker utgjorde 186 miljoner kilo, varav 74 miljoner kilo morötter.
 • Bärskörden utgjorde 16 miljoner kilo och odlingsarealen för bär 5 794 hektar. Andelen jordgubbar var 13 miljoner kilo och 3 298 hektar.
 • Produktionen av växthusgrönsaker utgjorde 83 miljoner kilo, varav 40 miljoner kilo tomater och 38 miljoner kilo gurka.
 • Produktionen av kruksallad satte nytt rekord, 85 miljoner krukor. Den totala produktionen av krukgrönsaker var 108 miljoner krukor.
 • Prydnadsväxter odlades i växthus på en areal om 127 hektar. Av detta utgjorde snittblommor och snittgrönt 4 hektar.

Läs meddelanden här!