• År 2015 fanns det 50 999 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Antalet gårdar har minskat med 1 800 sedan 2014.
  • Gårdarnas genomsnittliga disponibla jordbruksmark var 44 hektar.
  • Genomsnitliga gårdsstorleken ökade med en och en halv hektar från året innan.
  • Odlarnas medelålder på gårdar som ägs av privatpersoner var 50,8 år.
  • Cirka 86 procent av gårdarna var familjejordbruk och åtta procent var lantbrukssammanslutningar, medan knappt tre procent av gårdarna sköttes av dödsbon och mindre än två procent av aktiebolag.
  • På gårdar i privat ägo var en fjärdedel av odlarna under 43 år gamla och en fjärdedel var över 59 år. Hälften av odlarna var 43–59 år gamla.