• År 2014 fanns det 52 775 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Antalet gårdar har minskat med 1 600 sedan 2013.
  • Gårdarnas genomsnittliga disponibla jordbruksmark var 43 hektar.
  • Genomsnitliga gårdsstorleken ökade med en och en halv hektar från året innan.
  • En tredjedel av åkerarealen är arrenderad.
  • Odlarnas medelålder på gårdar som ägs av privatpersoner var 50,6 år.
  • Generellt sett är jordbrukarna med husdjur yngre.
  • Spannmålsodling var den vanligaste produktionsinriktningen. Sammanlagt 36 procent av gårdarna hade denna produktionsinriktning.
Läs meddelanden här