I augusti 2016 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan:

  • Produktionen av nötkött ökade med 9 %
  • Produktionen av svinkött ökade med 10 %
  • Produktionen av fjäderfäkött ökade med 10 %
  • Produktionen av lammkött ökade med 19 %. 

I januari-augusti 2016 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan:

  • Produktionen av nötkött ökade med 1 %
  • Produktionen av svinkött ökade med 1 %
  • Produktionen av fjäderfäkött ökade med 10 %

Produktionen av lammkött ökade med 6 %.