I juni 2016 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan:

  • Produktionen av nötkött minskade med 2 %
  • Produktionen av svinkött minskade med 4 %
  • Produktionen av fjäderfäkött ökade med 7 %
  • Produktionen av lammkött minskade med 12 %. 

I januari-juni 2016 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan:

  • Produktionen av nötkött ökade med 1 %
  • Produktionen av svinkött ökade med 3 %
  • Produktionen av fjäderfäkött ökade med 7 %
  • Produktionen av lammkött ökade med 13 %.