• Vuoden 2016 ensimmäiset pellonkäytön ennakkotiedot julkaistiin 16.6.2016. Tiedot ovat tarkentuneet ja 30.6.2016 saatavilla on myös ELY- keskuksittain viljelyaloja. Tiedot perustuvat maatalous- ja puutarhayritysrekisteriin kuuluvien maatilojen päätukihaussa ilmoittamiin kasvulohkotietoihin. Arviolta 99 % tiedoista oli tallennettu.
  • vilja-ala, 1 108 000 hehtaaria, on edelleen puolet koko alasta - mutta pienenee 30 000 hehtaaria (-3 %)
  • kauran kylvöala, 331 000 hehtaaria (+8 %) kasvaa muiden viljojen kylvöalan vähentyessä; ohra-ala 486 000 ha, (-5 %), vehnäala 223 000 ha (-10 %) ja ruisala 26 500 hehtaaria (-16 %)
  • kuminan ala kasvaa lähes 21 000 hehtaariin (+22 %)
  • härkäpapuala kasvaa 16 500 hehtaariin (24 %)
  • rapsiala (31 400 ha, +61 %) ylittää ensimmäistä kertaa rypsialan (30 600 ha, +18 %)
  • rehunurmiala, 685 000 hehtaara, on ollut viimeksi yhtä suuria vuonna 2000. Ala kasvaa lähes 33 000 hehtaarilla (+5 %)

Alueittaisia kylvöaloja on saatavilla tilastotietokannassa.