• Toukokuun alussa oli 909 130 nautaa, mikä on noin prosentin vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Nautoja oli 11 800 tilalla.
  • Nautojen määrä väheni usean ELY-keskuksen alueella. Eniten määrä väheni Kainuussa (-18 %), kun Vaalan kunta siirtyi osaksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta vuoden 2016 alussa.
  • Emolehmien ja alle 1-vuotiaiden nautojen määrät nousivat kun taas lypsylehmien, hiehojen ja sonnien määrät laskivat.
  • Lypsylehmiä oli noin 282 400 kappaletta. Lypsylehmien määrä väheni prosentilla edellisvuodesta. Keskimäärin tiloilla oli 35 lypsylehmää.
  • Emolehmien määrä nousi hienoisesti edellisvuodesta. Toukokuun alussa oli noin 59 000 emolehmää. Keskimäärin tilalla oli 27 emolehmää.
  • Emolehmiä samoin kuin lypsylehmiäkin on eniten Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon tiloilla.

 

Nautojen lukumäärä kunnittain ja karjakokoluokittain julkaistaan lopullisten tietojen valmistuttua helmikuussa 2017.