• Toukokuun alussa oli 914 830 nautaa. Määrä on lähes saman verran kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Nautoja oli 12 440 tilalla.
  • Emolehmien ja vasikoiden määrät nousivat kun taas lypsylehmien, hiehojen ja sonnien määrät laskivat.
  • Lypsylehmiä oli noin 285 150 kappaletta, mikä lähes saman verran kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Tilalla oli keskimäärin 33 lypsylehmää. Yli 100 lypsylehmän tiloja oli noin 340.
  • Lypsylehmiä on eniten Pohjois-Pohjanmaan (44 400 lehmää) ja Pohjois-Savon (39 000 lehmää) ELY-keskusten alueilla.
  • Eniten lypsylehmiä oli Kuopiossa, Kokkolassa, Kiuruvedellä ja Nivalassa. Kuntaliitoksista johtuen Kuopio nousi lehmämäärältään suurimmaksi kunnaksi.
  • Emolehmien määrä nousi uuteen ennätykseensä. Toukokuun alussa oli noin 58 700 emolehmää. Keskimäärin tilalla oli 27 emolehmää.
  • Emolehmiä samoin kuin lypsylehmiäkin on eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa.