• Spannmål producerades under år 2015 sammanlagt 3,6 miljarder kilo och mängden spannmål som användes under skördeåret 1.7.2015–30.6.2016 uppgick till 3,0 miljarder kilo.
  • För utfodring av husdjur användes cirka 2,0 miljarder kilo av spannmålen dvs. nästan 2/3 av den använda spannmålen.
  • För mat användes cirka 430 miljoner kilo spannmål, varav vete utgjorde mer än hälften, råg en femtedel och havre också en femtetdel.
  • Under året exporterades 660 miljoner kilo spannmål och importerades 33 miljoner kilo. Mest exporterades havre, dvs. cirka 290 miljoner kilo.
  • Uppgifterna om spannmålsbalansen för skördeåret 1.7.2015–30.6.2016 är ännu preliminära och de preciseras i september 2017.