I januari-september  2016 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan:

  • Mjölkproduktion ökade med 1 %
  • Produktionsmängden för flytande mjölkprodukter minskade med 3 %
  • Smörtillverkningen ökade med 2 %
  • Osttillverkningen minskade med 6 %.