I januari-juli 2016 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan:

  • Mjölkproduktion ökade med 1 %
  • Produktionsmängden för flytande mjölkprodukter minskade med 4 %
  • Smörtillverkningen ökade med 4 %
  • Osttillverkningen minskade med 7 %.